Telefon: 06 70 607-9548 Cím: 2040 Budaörs, Rákóczi u. 40

Kertészetünk nyitva tarthat az új Kormányrendelet értelmében a szigorítások alatt is!

2021. március 06
megtekintések734
Kertészetünk nyitva tarthat az új Kormányrendelet értelmében a szigorítások alatt is!

Tájékoztatjuk, hogy 2021. március 8-án hatályba lép a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló   104/2021. (III. 5.) Kormányrendelet.   Ennek megfelelően a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendeletet az alábbiakban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

 

Az üzletek nyitvatartásával kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések:

 

Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos – az alábbiak  szerinti kivétellel – az üzletben tartózkodni.  A kijárási tilalmon kívüli időben, a 484 /2020 (XI.10.)  sz. Kormányrendeletben meghatározott   időben  és feltételekkel megengedett a tartózkodás és a vásárlás:

 

a) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben,

b) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben,

c) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,

d) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,

e) a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,

f ) a kertészeti árudában, a faiskolában,

g) a piacon, a helyi termelői piacon, az ott található, a (3) bekezdés alapján kötelezően bezárt üzletek kivételével,

h) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletben, az állatgyógyszertárban,

i) az üzemanyagtöltő állomáson,

j) a nemzeti dohányboltban és

k) az újságosnál.

 

A fentebb  fel nem sorolt üzlet köteles zárva tartani.  Az ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

 

A vendéglátó üzletben való tartózkodás – az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint  a 484 /2020 (XI.10)  Kormányrendelet szabályai értelmében – az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett. A vendéglátó üzlet a rendelet alkalmazásában nem minősül üzletnek.

 

 Virágüzlet: A nemzetközi nőnapra tekintettel 2021. március 8-án az elsősorban dísznövényt árusító üzlet (a továbbiakban: virágüzlet) a 484 /2020 (XI.20.)  Kormányrendeletben meghatározott időben és feltételekkel, még  nyitva tarthat, 2021.03. 09- től már vonatkoznak rájuk a fenti zárvatartási előírások.

 

 

 

A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések:

A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín köteles zárva tartani, kivéve az alábbiakat:

 

1. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás (pénzügyi szolgáltatások),

2. a közlekedési és a szállítási szolgáltatás,

3. a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,

4. a szociális szolgáltatás,

5. a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás,

6. a totózó és lottózó szolgáltatás,

7. a járműszerviz szolgáltatás, a mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a háztartásigép-szerviz szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás,

8. az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,

9. a temetkezési szolgáltatás,

10. az állategészségügyi szolgáltatás,

11. az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,

12. az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,

13. a közétkeztetési szolgáltatás,

14. az állattenyésztési szolgáltatás,

15. az ügyvédi szolgáltatás,

16. a biztonsági szolgáltatás,

17. az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,

18. a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és

19. a mosási és tisztítási szolgáltatás

céljára szolgáló helyiség vagy helyszín.

 

Az ott foglalkoztatottak kivételével a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy helyszínen – a fentiek szerinti kivétellel – tilos tartózkodni. Ezen  ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a helyiség üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

 

484 /2020 (XI. 10.) Kormányrendelet 12. § (1) bekezdésében már meghatározott helyszínek (pl.: kalandpark, játszóház,vidámpark, cirkusz)  mellett tilos a játékkaszinónak, illetve a kártyateremnek a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás.  Ezen védelmi intézkedés betartásáról a játékkaszinó, valamint a kártyaterem üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

 

Az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, szintén a 480/2020 (XI. 10) kormányrendelet szabályaiban meghatározottaknak megfelelően – a sportról szóló törvény  szerint csak versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából – látogathatóak.

 

Felhívjuk figyelmet arra, hogy:

 

Ha a rendőrség az ellenőrzés során vagy a rendőrség a katona értesítése alapján kötelezettség megszegéséről szerez tudomást,

a) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,

b) a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

 

A rendőrség a fenti jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja.  A jogkövetkezmény azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.

A  jogkövetkezmény nem alkalmazható viszont, ha az üzemeltető vagy a vezető a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha:

 

a) a jogsértő személyt felszólította távozásra, és

b) azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.

 

 

Felhívjuk a figyelmet továbbá az alábbiakra is:

 

1,5 méteres távolság tartás:  Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

 

Maszkviselés: A települések belterületén, az utcán és a közterületen – az alább meghatározott kivétellel – mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk)  olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Kivételt képez a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy.